VÅRA FÖRSTA DIKTER

Vad är det

nu

inte en dikt

nej